Tjenester & priser

Her finner du priser på våre tjenester. Vi følger de statlige bestemte takster for egenandeler.

Betaling skjer med kort eller kontanter i betalingsautomat på venterommet etter avsluttet konsultasjon, eventuelt med faktura. Faktureringsgebyr er p.t. kr. 59,-  En kan nå også betale med Vipps eller nettbank. Hvis en betaler med elektronisk løsning samme døgn en får regning, tilkommer det ikke fakturagebyr.

Barn under 16 år betaler ikke egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
179/301
Sykebesøk på dagtid/kveld
240/384
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
56/41
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
64
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
64
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
62

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
127

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
75
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
113
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
161
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
219
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
193/313
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

LEGEERKLÆRINGER / ANDRE TJENESTER

Legeerklæring ved søknad om førerkort
680
--- Førerkortattest som krever ekstra utredning
800
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
550
Enkel legeattest
500
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
1000
Legeerklæring ved fritidsdykking
1500
Andre legeerklæringer
Etter bruk av tid (min 100)
Søknad parkering handikappede
300
Helseattest ved studentutveksling
1000
Helseattest til politiskolen
1000
Søknad TT-kort
300
Offshoreattest hos godkjent petroleumslege
2500
Søknad helsereiser
600
Vaksinering (i tillegg til vaksinekostnad)
150
---- ved flere vaksiner satt samtidig - tilllegg for hver vaksine
60